Obrazovanje.hr je portal namijenjen pregledu ustanova koje se bave bilo kakvim oblikom edukacije te pregledu svih javno dostupnih edukativnih materijala.

Portal nudi pregled tečajeva i seminara s područja poslovnog obrazovanja, informatike, stranih jezika i sl. Osim pregleda raznih obrazovnih ustanova za dodatno obrazovanje, možete pronaći i sve informacije o formalnom obrazovanju: dodatno srednjoškolsko obrazovanje, prekvalifikacija, viša kola, visoka škola te razni verificirani programi obrazovanja.

Možete pronaći i veliki broj informacija i članaka vezanih uz obrazovanje i tvrtki koje su se specijalizirale za razne vrste usluga kao što je prevođenje, jezični consulting, organizacija in-house seminara, instrukcija, priprema za fakultet…

Na edukacijskom portalu Obrazovanje.hr nalazi se i najveća baza lektira, skripti i seminarskih radova koje su nam poslali sami učenici, studenti i profesori.